This page in English

Hej och välkommen till ACTsmart

ACTsmart är en beteendeterapeutisk smartphonebehandling för dig som har långvarig smärta som du upplever hindrar dig att leva det liv du vill leva. Behandlingen utgår från en behandlingsmodell som heter Acceptance & Commitment Therapy (ACT) som har god vetenskaplig evidens.

Just nu har vi ingen pågående behandling men du kan anmäla intresse för att delta i studier om behandlingen inom kort. Nästa forskningsstudie planeras dra igång i januari och anmälan öppnas under hösten 2018.

Vi som ligger bakom ACTsmart är forskare och kliniker på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med utvecklare och användarvänlighetsexperter på Karolinska Insitutet Universitetsbiblioteket.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till info@actsmart.se

Poster

Smartphone delivered ACT for adults with chronic pain – a feasibility study [PDF - 935 KB]